Slevy poskytované z katalogové ceny

1) věrnostní slevy

Nárok na věrnostní slevu je třeba uplatnit společně s odesláním přihlášky (objednávky) na zájezd. Následně je třeba zaslat vyplněný originál zákaznické karty do CK poštou (či osobně). Neobdržíme-li věrnostní kartu v do 7 dnů od potvrzení rezervace, nebude sleva uplatněna.

 věrnostní kartička CK Lenka Zákaznická karta je určena pro umístění 10 kuponů v hodnotě 50 Kč. Dle níže uvedené tabulky obdržíte od instruktora/ky na pobytu příslušný počet kuponů. Hodnoty jsou uvedeny vždy pro jeden turnus. Kupony je nutné vyzvednout na pobytu, kterého se účastníte. Pozdější zasílání po skončení akce již není možné.
Po zaplnění všech volných políček, vyplnění údajů na zadní straně karty a odeslání originálu vyplněné karty do CK obdržíte slevu 500 Kč na jakýkoliv zájezd z katalogu CK Lenka.

Kupon neobdrží pouze ti klienti, kteří:

  • nedodrželi termín splatnosti zálohy či doplatku na daný zájezd
  • obdrželi daný zájezd v tombole
  • obdrželi daný zájezd na některé z prezentačních akcí či v jiné soutěži (včetně výher sloužících k částečné úhradě zájezdu)
  • mají zkrácený termín zájezdu oproti katalogové nabídce (při požadavku na prodloužení pobytu oproti katalogové nabídce se počet kuponů nemění)
  • se zúčastní pouze cvičebních lekcí bez čerpání ubytování na zájezdu
  • zakoupili zájezd v rámci akční nabídky
  • se přihlásili ve lhůtě kratší než deset dní před zahájením pobytu


Počet kuponů


Typ pobytu


Upřesnění

1 ks cvičební víkend v ČR za každou dospělou platící cvičící osobu
2 ks týdenní cvičení v ČR za každou dospělou platící cvičící osobu
3 ks cvičení v zahraničí za každou dospělou platící cvičící osobu

2) slevy za rychlé rozhodnutí

Viz aktuální nabídka u jednotlivých zájezdů.

Slevy za rychlé rozhodnutí platí ze základní ceny, a to pro dospělé platící osoby na pevném lůžku i na přistýlce.

3) skupinové slevy

na 15 dospělých platících 50% - sleva pro 16. osobu ze základní ceny

na 20 dospělých platících 100% - sleva pro 21. osobu ze základní ceny

Podmínkou pro obdržení této slevy je platba za všechny účastníky jednou částkou, počítají se plně platící osoby ubytované na pevném lůžku a sleva nelze kombinovat s časovou slevou.

4) slevy pro necvičící

Slevy pro necvičící se kombinují s ostatními slevami, je možné ji však poskytnout max. pro jednu osobu s jedním cvičícím.

PODMÍNKOU PRO OBDRŽENÍ VŠECH UVEDENÝCH SLEV JE DODRŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI ZÁLOHY I DOPLATKU NA DANÝ ZÁJEZD. V případě nároku na více slev je vždy poskytnuta ta sleva, která je pro zákazníka nejvýhodnější. Slevy se nesčítají. Kombinovat lze jen slevu věrnostní a slevu pro necvičící s ostatními slevami (kromě slevy skupinové). Pokud je uplatněna jedna s těchto uvedených slev a je kombinována s další slevou, nejdříve je odečtena z ceny pobytu tato sleva (věrnostní či pro necvičící) a další procentuální sleva je vypočtena ze zbývající ceny. Sleva je poskytnuta pouze ze základní ceny pobytu, ve které nejsou zahrnuty slevy a příplatky, a to pouze z ceny dospělé osoby. Slevy NELZE uplatnit dodatečně. Žádnou z výše uvedených slev nelze uplatnit při požadovaném zkrácení pobytu oproti katalogové nabídce. Všechny slevy se poskytují pouze z katalogových pobytů, nikoli v případě skupinových individuálních kalkulací.


© 2020
CK Lenka s.r.o., Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, (areál plaveckého bazénu Radlice, metro B Radlická)
Otevírací doba: po-čt 8-17, pá 8-16