Jak se stát instruktorem

20. 06. 2011

Chcete se stát instruktorem aerobiku, zumby nebo dalších typů lekcí aerobiku jako bodystyling, step aerobik, pilates... a nevíte jak začít? Aby instruktor mohl začít vést lekce ve fitnessu či nějakém sportovním centru nestačí jen mít rád cvičení. Je potřeba se vzdělávat. Výše dosaženého sportovního vzdělání většinou ukazuje kvalitu instruktora.

Aby instruktor mohl vést lekce cvičení musí mít školení, které je akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Toto školení obsahuje min 150 vyučovacích hodin teorie a praxe a je zakončeno teoretickou a praktickou zkouškou. Na základě této kvalifikace lze vystavit živnostenský list.  Vést lekce pak můžete ve fitness centrech, nebo si lze pronajímat sály či tělocvičny na cvičení. Instruktor zodpovídá sám za sebe. Každý rok musí podat daňové přiznání.

V případě, že je budoucí instruktor dohodnut s fitness centrem, že jej centrum zaštítí, lze si udělat kratší kurz. Ten ale musí pořádat školící akademie, která má osvědčení MŠMT: Seznam akreditovaných zařízení

Pak si nelze samostatně pronajímat např. tělocvičnu a tam vést lekce. Je nutné cvičit pod něčí hlavičkou, nějaké centrum či klub se tímto za vás zaručí a navíc za Vás odvádí daně.

Pozor, ne všechna školící zařízení mají akreditaci Ministerstva školství! Jejich kurzy lze brát pouze jako rozšiřující či nadstavbová. Jinak jsou školení neplatná!

V případě, že centrum najímá lektory k vedení lekcí bez adekvátní kvalifikace na daný typ cvičení je majitel sám proti sobě. Problémy s úřady a pokutu při kontrole z živnostenského úřadu dostane jak fitness centrum tak dotyčná osoba - lektor, která lekce vede bez osvědčení.
Jelikož "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb", je živnost vázaná, je nutné k získání této živnosti absolvovat kompletní kurz akreditovaný MŠMT , který se skládá ze 3.stupňů:

1. stupeň malý diplom aerobiku, kde se začínající instruktoři seznámí se základními teoretickými a praktickými poznatky v oblasti vedení skupinových pohybových aktivit aerobiku a fitness a dalších typů lekcí aerobiku
Získáte zde základy anatomie, fyziologie, kineziologie, první pomoci a dozvíte se také o právním systému – co je potřeba pro získání žinovstenského listu a co pro cvičení na dohodu o provedení práce.

V teoreticko-praktické části se naučíte jak vést hodiny, jak pracovat s hudbou, techniku kroků, názvosloví, jak komunikovat s klienty atd. Na získání prvního stupeně potřebujete tři dny – vždy pátek až neděle.

2. stupeň – teoretický základ zahrnuje anatomii pohybu, kineziologii a fyziologii – 1 den

3. stupeň je posledním stupněm rekvalifikačního kurzu a skládá  se především z praxe , kterou potřebujete pro vykonávání práce instruktora – 3. stupeň trvá 5 dní  (2 víkendy) a zahrnuje:

choreo aerobik basic I a II
step aerobik basic I a II
bodystyling basic
total body advanced.

Závěrečná zkouška se koná následující den po skončení kurzu, takžecelý rekvalifikační kurz vč. závěrečných zkoušek trvá 4 víkendy (pátek –neděle) – cca 3 měsíce.

Podmínkou absolvování tohoto kurzu je minimální věk 18 let a středoškolské vzdělání. Zkoušky se skládají z testu z anatomie, fyziologie, kineziologie a praktické části (ukázky hodiny). Dále musíte získat 30 hospitačních hodin, tzn. že navštívíte lekce jiných instruktorů.

V případě že budete vést lekce v nějakém centru na "Dohodu o provedení práce", stačí absolvovat 1. stupeň tj. malý diplom u akademie, která má akreditaci MŠMT. Po úspěšném ukončení zkouškou (teoretický text + praxe - ukázka vedení lekce) obdržíte certifikát, na základě kterého můžete vést hodiny ve fitnessu, které Vás zaštítí jak je psáno výše.

O malý diplom i o kompletní kurz je nyní velký zájem zejména ze strany instruktorů Zumby, neboť tato školící akademie nemá osvědčení MŠMT, proto je Diplom neplatný v případě, že instruktor nemá jiné platné licence. V případě, že má instruktor pouze Diplomy od Zumba akademie nesmí v ČR vést lekce. Stejné je to i v případě, pokud někdo nabízí, že získáte Diplom Instruktor Pilates 1. stupně v případě, že si zaplatíte pobyt u moře se cvičením Pilates (zkušenost z praxe) – to už je výsměch všem školením.

Školící institut FACE CZECH ACADEMY připravil nové termíny malého diplomu v červenci a srpnu  - více info na

Vznikla nová školící akademie společnosti FITNESS SOLUTIONS INTERNATIONAL, která je zaměřená také na instruktory zumba a instruktory skupinových cvičení a veškerá její školení jsou akreditována MŠMT. Vyškolit se můžete na specializace instruktor aerobiku, instruktor skupinových cvičení, instruktor indoor cyclingu/spinningu a osobní trenér. Tato akademie přináší i nový systém vzdělávání, jehož koncept Vám ráda zašle manažerka tohoto programu Mgr. Eva Kupková (schwinn@fitness-solutions.cz).

Vzdělávání však nekončí získáním prvního diplomu. Instruktor by se měl vzdělávat průběžně. I v oblasti fitness se stále objevují novinky a tato oblast se stále vyvíjí a rozrůstá jako živý organismus. Každý lektor, který školení a workshopy vede, může přispět novými impulsy a poznatky. Školení je pro instruktora inspirací, které jej posouvá dál.

Další školení naleznete na stránkách Českého svazu aerobiku.

Dobrý lektor se také pozná podle toho, zda se průběžně vzdělává.
Věra Havlová - Instruktor Pilates Institute, BOSU, Manager Faceczech

Radka Neubertová - Instruktor Pilates Institute, BOSU, Chi-toning..., Nike fitness Intruktor

Eva Kupková - Master Schwinn cycling lektor, Koordinátorka Solutions International, s.r.o.

© 2024
CK Lenka s.r.o., Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, (areál plaveckého bazénu Radlice, metro B Radlická)
Otevírací doba: po-pá 9-16