Taneční formy > Samba

Samba pochází z portugalského slova „semba“ a znamená božskou tanečnici.

Nejznámější podobou samby je ta, která se tančí na karnevalech po celé Brazílii. Každý styl samby se něčím liší a používá lehce odlišnou hudbu, ale všechny mají společný základní sambový 2/4 rytmus.

Pro Sambu je typický tzv. sambový pohup a specifické pohyby pánví. Kroky jsou krátké rychlé. Vykročí se levou nataženou nohu dopředu (one). Za ní jde pravá (and) a nasleduje podup(two).Pravá noha jde zpět (two). Za ní jde levá (and) a nasleduje podup(two).

Samba najdete na těchto pobytech: