Zdravotní cvičení > Relaxační techniky

Smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody prostřednictvím uvolnění.

Mnoho výzkumů dokázalo, že mezi tělesným a duševním napětím existuje velmi úzký vztah - neboli jedno se přelévá do druhého. Jestliže se při relaxaci podaří dosáhnout uvolnění těla, přenáší se toto uvolnění i do oblasti psychiky. Základem relaxace je tedy vždy uvolnění.

Relaxační techniky najdete na těchto pobytech: