Body & Mind > Flow Pilates

Pilates pozice se zařazují do sestavy, kde je kladen důraz nejen na správné provedení pozice, ale především na plynulé a elegantně provedené pohyby skrze vhodně zvolené přechodové pozice. Lekce je vedena dynamickou a systematickou formou za  doprovodu příjemné hudby, aby přirozeně docházelo k FLOW a celkové harmonii pohybu.  

Flow Pilates najdete na těchto pobytech: