Body & Mind > Fitness Jóga

Fitness Jóga je moderní odvětví jógy, čerpající prvky z několik tisíc let staré hathajógy. Jednotlivé cvičební polohy (ásány) jsou dynamičtější a plynule přecházejí z jedné do druhé.

V úvodní části jsou kromě cviků na dech a koncentraci zařazeny cviky, které připravují organizmus na následné fyzické cvičení. Cílem je zejména uvolnit oblast páteře (ve všech směrech) a velký důraz je kladen na uvolnění šíjového svalstva, kde dochází k ukládání psychického stresu.
Hlavní část se skládá z jednotlivých sestav, řazených dynamicky za sebou, které se vždy zaměřují na určitou tělesnou oblast.
Správně vedená lekce by měla obsahovat klony trupu ve všech rovinách a také torzní pozice (otáčení trupu) a cviky by měly vystřídat polohy ve stoje v sedu, lehu i podporu.
Při závěrečné relaxaci dochází k uvolnění svalů, ale i vědomému uvolnění mysli a psychických bloků.

Fitness Jóga najdete na těchto pobytech: